Men man måste ju garva ….

april 17, 2014

Allas vår Erik Helmerson har blivit putt igen, eftersom någon visat bristande vördnad för bisarra kristna riter. Ett stycke ICA-reklam har förolämpat och skändat ca 2 miljarder kristna, upplyser den fromme ledarskribenten, och han manar reklammakarna till eftertanke. Se upp Helmerson, så att du inte får det du ber om.

De historier som de kristna skall ägna sig åt att minnas under påsken inleds med att en eskatologisk predikant inrättar en kannibalistisk ritual där närvarande lärjungar anmodades äta hans kropp och dricka hans blod. Huruvida det var symboliskt menat i den version som med små variationer återfinns i Bibeln har jag ingen aning om, men för många kristna är det än idag så, att kexet (eller vad som nu serveras) bokstavligen omvandlas till Kristi kött och vinet (eller saften eller vad som bjuds) omvandlas till Kristi blod. Det finare ordet är att brödet och vinet transsubstantieras; utan ändra yttre fysisk gestalt förändras brödets och vinets substans till kropp och blod. För Helmersons katolska bröder och systrar – och för många andra varianter av kristna – är alltså nattvarden en kannibalistsk rit där man tuggar i sig en sedan nästan två tusen år död predikant, som utlovade att Guds rike skulle upprättas på jorden inom en nära framtid.

Det sistnämnda, att Guds rike skulle komma inom överskådlig tid, har vållat teologer en del bekymmer, eftersom det är så uppenbart falskt. Graden av kannibalism i nattvarden har likaledes varit en känslig fråga. En gång i tiden kunde man dra i krig för vilken variant som var den rätta, eller åtminstone kunde man motivera krig med olika åsikt i frågan. Så nog var det blodigt allvar. Alltjämt på Strindbergs tid man åtalas för hädelsebrott om man brast i vördnad för det ”oförskämda bedrägeriet”.  Men hur är det idag? Går det att ta spektaklet på allvar? Vart leder den eftertanke Helmerson efterlyser? Till vördnad? Knappast. Minsta lilla eftertanke leder till slutsatsen att man inte kan göra annat än garva åt eländet.

Men kanske bör man ändå besinna sig en smula, ty det finns en mer beklaglig, för att inte säga tragisk sida av saken. Vuxna människor tror på allvar bröd och vin omvandlas till kött och blod om rätt person uttalar magiska ord. En del av dem tror till och med att de kan befrias från ansvar för sina ogärningar genom att tro på detta. Och några vinner sin makt och rikedom genom att påstå sig förvalta de magiska orden. Om en snutt ICA-reklam kunde få någon att öppna ögonen och rikta lite eftertanke mot hela denna vidskepelse och dess konsekvenser hade det varit en välgärning. Nu blev det inte riktigt så. Kristna rasade och krävde bojkott av ICA och tidningen Dagen såg till att ge kraft åt det sannolikt obetydliga drevet. ICA fegade ur och drog tillbaka reklamfilmen. Rädslan att förlora påskförsäljning tog över.

Kravet på respekt för trosföreställningar, som omöjligen kan framstå som annat löjliga så snart man betraktar dem med en gnutta eftertanke, är på många sätt märklig. Sam Harris har påpekat att föreställningar som skulle betraktas som galna om en enskild person uttalade dem, helt plötsligt kan behandlas med respekt om de upphöjs till religiös lära för en större grupp. Om jag gjorde anspråk att kunna förvandla en köttbulle till Odens kött och lova evig liv åt den som åt den således omvandlade köttbullen, då skulle alla bara garva åt mig. Om någon gör motsvarande anspråk beträffande ett kex och en på våra breddgrader något senare gud än Oden, då riktas krav på att jag skall visa respekt inför detta. Minsta lilla eftertanke visar hur egendomligt detta krav på respekt är. Men eftertanken hann inte riktigt med i svängarna denna gång. Tidningen Dagen, tydligtvis applåderad av Helmerson, spelade spelet ”först kränkt vinner” och lyckades. Eftertanken rör sig lite långsammare och den reagerar inte genom att ropa ”kränkt”. Men ge den bara lite tid, så kommer den att segra.

Annonser