Staten måste skydda oss mot omoral och felaktiga tankar

Sent om aftonen – jag törs inte skriva att det är mitt i natten, för vilken hederlig skattebetalare hänger på nätet så dags? – nås jag av nyheten att medborgarna i Storbritannien skall hindras från att porrsurfa. Internetleverantörerna skall kontakta medborgarna och fråga om de vill kunna fortsätta att besöka internetsidor med pornografiskt innehåll. Staten litar på att medborgarna i grunden är dygdiga, varför det ”familjevänliga filtret” slås på automatiskt hos alla som varken svarar ja eller nej på frågan. Premiärminister David Cameron förklarar att han inte vill moralisera, utan att det helt enkelt handlar om ”att skydda våra barn och deras oskuld”.

Jag tycker det är mycket lovvärt att staten visar denna omsorg sina medborgare och hjälper dem att undvika synd och att framför allt att de hjälper medborgarna att skydda sina barn. Ingen kan rimligen ha något att invända mot ett porrfilter. Frågan är dock om ett sådant lämnar barnen och deras oskuld i tillräcklig säkerhet. Våld och grymheter torde vara minst lika obehagligt att ta del av. Förmodligen skulle man kunna argumentera för att det kan vålla större skada att uppleva våld och grymhet än exponeras för sexualskildringar. Därför vore det värt att överväga om man inte också borde införa ett våldsfilter. Den som vill fortsätta att ta del av sajter med våldsamt innehåll kan fritt välja att registrera sig som våldsintresserad hos sin internetleverantör.

Som alla vet ligger extremism och våld nära varandra. Även om de inte uttryckligen uppmanar till våld, så är extremister orosstiftare som vill rubba samhälleligt lugn och trevnad på ett sätt normala människor uppfattar som stötande och hotfullt. Extremister kan därför i princip anses som hotfulla och våldsamma och de kan locka oskyldiga själar att ta till sig ett tänkesätt som manar till våld. Ett våldsfilter kan följaktligen inte bli fullt verksamt om det inte förenas med ett extremismfilter. Den som vill ta del av internetsidor med extremistiskt innehåll kan fritt välja att registrera sig som extremismintresserad hos sin internetleverantör.

Ingen torde kunde rikta några invändningar mot att staten hjälper föräldrar att skydda sina barn från extremism och från skildringar av fysiskt våld och grymhet, eftersom sådant har så uppenbara skadeverkningar. Ingen skall behöva utsättas för sådant. Det finns emellertid andra former av våld, som är mer indirekta, men som likväl kan vålla skada. Till denna kategori hör att skiljas från sin moraliska gemenskap och hemhörighet. En ansvarsfull förälder kan till exempel tänkas vilja skydda sitt barn från att slitas bort från fädrens tro. Genom att blottställas för hädelse, falska gudar, bildstoder och avbilder, svordomar och missbruk av Herrens namn och annat därtill, riskerar man inte bara åtskiljas från sin religiösa och moraliska hemvist, utan därtill förlora sin plats i evigheten. Ingen vill slita sina kära från himmelens härlighet för låta dem kastas i det brinnande helvetet. Samma resultat kan uppstå om man utsätts för falska läror och teorier, som står i strid med skriften och de uppenbarade sanningarna. Därför torde finnas starka skäl att även erbjuda filter som skyddar från hädelse och falska läror, så att envar ansvarsfull förälder kan skydda sina barn från att bli utestängda från såväl sin andliga gemenskap på jorden som självaste himmelriket. Med ett enkelt registreringsförfarande hos sin internetleverantör borde alla kunna få ett fullgott skydd enligt önskad filtreringsprofil.

Ytterst få går omedelbart till extremism. Som det brukar heta i tjyvnadssammanhang: Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål. Vägen till extremismen börjar ofta med små, skenbart oskyldiga ifrågasättanden av god samhällelig ordning och trevnad. Därför synes det välmotiverat att erbjuda ett filter mot skadlig samhällskritik. Med skadlig avses givetvis endast sådana kritiska synpunkter som kan leda till extremism. Den som vill hålla vägen öppen för sina barn att anträda marschen mot extremism och våldsamhet är självfallet fri att göra det genom att låta registrera sig som samhällskritisk hos sin internetleverantör.

De lömskaste av alla samhälleliga skadeverkare är de som utan hämningar eller ansvar talar om yttrande- och tankefrihet. Bakom dessa vackra paroller döljer sig ett försvar av perversion, våld och extremism och andra ohyggligheter, som ingen normal människa kan försvara. De som talar om yttrande- och tankefrihet är därför de skadligaste av alla och de måste resolut bekämpas. De utgör ett hot mot alla normala, anständiga och hyggliga människor. Med lika delar hänsynslöshet och ansvarslöshet vill de missbruka friheten till att skada barnen och förstöra samhället. Om statens filtersystem och omsorg om medborgarnas dygd och trevnad skall kunna förverkligas är det därför nödvändigt att också upprätta ett yttrandefrihetsfilter. Den som vill fortsätta att skadligt missbruka den frihet staten har gett sin undersåtar kan naturligtvis låta registrera detta hos sin internetleverantör.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: