Klasstillhörigheten är en förmildrannde omständighet

Miljonärerna och skattefifflarna går fria
Dom handlar aldrig bara för en tia
Och klasstillhörigheten är en förmildrande omständighet.

Nationalteaterns odödliga rader ur det storartade skaldestycket ”Bängen trålar” gjorde sig osökt påminda när jag tog del av nyheten, att en trave skattefifflare lämnade fängelset och började förbereda sig för att kräva smaskiga skadestånd. Den riktiga nyheten var egentligen redan en månad gammal och kom när HD beslutade, att man inte skall kunna åtalas för skattebrott om man redan har påförts skattetillägg för en förseelse. Beslutet innebar en helomvändning och det lade ut startgroparna för miljonsvindlare att gotta sig i solens sken, och därtill begära skadestånd för att man straffats två gånger för samma gärning.

Ordningen verkade återställd. Absolut visshet får vi inte förrän klockan kvart i nio i morgon (16 juli), när Högsta domstolen meddelar beslut i frågan om resning av dom rörande skattebrott, men Ekobrottsmyndigheten kommer säkerligen att lägga ner en hel del förundersökningar, där den misstänkte redan har påförts skattetillägg. Många glada miner blir det. (Uppdatering: HD medger resning om brottmålet prövats efter den 10 feb. 2009, då Europadomstolen ändrade sin uppfattning om faran att prövas två gånger för samma gärning.)

Och vad skall man säga? Det är svårt att invända mot själva principen att ingen skall straffas två gånger för samma gärning. Som av en händelse är det miljonärerna och skattefifflarna som ägnas denna omsorg. När nyheten hade sjunkit in kom jag dock att tänka på ett annat gäng, som skulle kunna vederfaras samma ömma omsorg: de som har åtalats för bidragsbrott gentemot en a-kassa.

År 2007 infördes en ny lag om Bidragsbrott. Hur bra idé det var kan man ha delade meningar om. En del remissinstanser, däribland Ekobrottsmyndigheten, var tveksamma till om det behövdes en ny, särskild lag för att hantera problemen med felaktiga utbetalningar ur trygghetssystemen. LO hade det goda omdömet att i sitt remissutlåtande invända mot namnet bidragsbrott. ”Begreppet bidragsbrott är direkt olämpligt, eftersom en stor del av de förmåner det gäller faktiskt inte är bidrag, utan försäkringsersättningar. Ofta blandas dessa ersättningar ihop med bidragssystemen.” Det är en anmärkning, som är väl värd att minnas, med tanke på hur sorglöst högerregeringen vräker bidrag över arbetsköpare, utan nämnvärd kontroll för att motverka fusk. Hur som helst, en ny lag blev det, och dess resultat förefaller i huvudsak ha blivit att ta resurser i anspråk, som hade kunnat användas på bättre sätt.

Ur a-kassornas synvinkel fanns det emellertid en sak, som hade kunnat motivera en vettigt utformad straffrättslig reglering av fusk med ersättning ur socialförsäkringarna. Kassorna skulle i så fall kunna ha befriats från åliggandet att vara åklagare och domare gentemot medlemmar, som ”medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter” av betydelse för rätten till ersättning. Den som gjort sig skyldig till sådant svikligt förfarande (som det brukar kallas) skall antingen uteslutas ur kassan (37 § Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor) eller frånkännas rätt till ersättning i minst 130 dagar (66 § Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; ändras och blir 46 § fr.o.m. den 2013-09-01) Oavsett utformningen av lagen om bidragsbrott, borde denna administrativa bestraffning ha plockats bort, för att avlägsna möjligheten att bestraffas två gånger för samma gärning.

Så blev det dock inte och såvitt jag vet har inga röster höjts för att åtgärda risken för dubbelbestraffning av arbetslösa, som genom svikligt förfarande har tillskansat sig ersättning, som de ej hade rätt till. HD:s omsvängning när det gäller skattefifflare borde dock ge anledning att göra motsvarande prövning av regelverket kring fiffel med a-kassan. De flesta ogillar folk som genom bedrägligt förfarande snor av våra gemensamma tillgångar, men rättssäkerheten borde vara lika för alla. Vi är fortfarande ganska många, som ogillar idén att klasstillhörighet är en förmildrande omständighet – hur märkligt det än kan låta i de nya moderaternas nya sköna värld.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: