Vann Kommunal?

Busstrejken är avslutad och i det omedelbara twitterflödet visste de entusiastiska tillropen inga gränser. Kommunal hade vågat ta fajten. Segern var hemburen. Äntligen skulle det bli ordning och reda med anställningarna vid byte av entreprenör. Kommunal hade visat vad facklig organisering betyder. Stolthet och glädje. Arbetsvillkoren skulle bli bättre. Avtalet var bra. Härligt kämpat! Och så vidare. Några enstaka avvikande röster hördes dock. Frances Tuuloskorpi (@FrancesTuu) ställde några lite mer konkreta frågor om vad som egentligen var nytt i jämförelsen med befintliga lagar och avtal. Någon påminde också om att det nu hängde på den vardagliga fackliga kampen vad avtalet i praktiken skulle komma att ge.

Min spontana reaktion på meddelandet om att strejken var över, var huvudsakligen gubbsur och cynisk. I förra veckan hade jag gissat – och i lösa ordalag slagit vad om – att strejken skulle vara slut på fredag (d.v.s. idag) och att resultatet skulle bli någon form av arbetsgrupp, som skulle handha frågor om vad som sker med anställningar vid övergång till ny entreprenör. En ganska bra gissning med andra ord, men absolut inget att skryta med. Rimligen borde de flesta ha förutsett att det skulle sluta på det viset.

Egentligen borde man avvakta med kommentarer till dess att man fått läsa avtalet, men det är svårt att låta bli att jämföra kraven med resultatet. På sin hemsida presenterade Kommunal sina krav i följande punkter:

  • Kommunal kräver löneökningar med minst 700 kronor per månad och heltidsanställd.
  • Kommunal kräver att det införs lägsta löner för olika personalkategorier i avtalet.
  • Kommunal kräver att vid trafikupphandlingar och entreprenörsbyten ska all personal övertas av den nya entreprenören eller underentreprenörer.
  • Kommunal yrkar minst 11 timmars dygnsvila för alla.
  • Kommunal yrkar att avtalets regel om minsta rasttid om 30 minuter ändras till 45 minuter.
  • Kommunal yrkar att tid innan utlägg av pauser ska beräknas på arbetstid.

Så vad blev det? Enligt hemsidan fick förbundet löner helt inom ramen för ”märket”. Månadslönen höjs med 1732 kr under avtalsperioden 1 juni 2013 – 30 september 2016 och lägstalön införs för de yrkesgrupper som inte har det. Inte mycket att säga om. Lönesumman är i densamma som gällt över hela linjen och inget annat var att vänta

Den andra viktiga gruppen krav handlade om arbetstider. Resultaten låter misstänkt vaga. ”Medarbetarnas inflytande över schemaläggningen ökar, vilket möjliggör bättre arbetstider och att man kan få den dygnsvila man behöver.” Utfallet tycks av detta att döma vara helt avhängigt ihärdigheten i den reguljära lokala fackliga kampen. Kraven i sig var tämligen blygsamma, vilket inte hindrar att de var viktiga. Kravet på minst 11 timmars dygnsvila var egentligen inte mer än vad arbetstidslagen (13 §) säger, men formuleringen i lagen (”minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar”) har gett utrymme för en del trixande. Kanske har Kommunal lyckats åstadkomma något här, men det är nog säkrast att vänta med omdömen till dess man tagit del av själva avtalstexten. Lite oroväckande är det att uttrycket 11 timmar inte finns med i Kommunals presentation av uppgörelsen; ”den dygnsvila man behöver” är påtagligt mer tänjbart. När det gäller de korta rasterna blev utfallet synbarligen begränsat. ”Korta matraster får inte längre vara regel och ständigt återkommande.” Även på denna punkt syndes utfallet bli helt avhängigt den lokala fackliga kampen.

Den verkliga principfrågan handlade om vad som skall ske med anställningarna när ett bolag ersätts av ett annat efter upphandling. Även här måste definitiva omdömen vänta på själva avtalstexten. På hemsidan sägas att man fått ”Avtalsregleringar som skapar ordning och reda för personalen vid entreprenörsbyten”. I twittersvar till Tuuloskorpi sade Kommunal att innebörden var att personalen från det bolag som förlorat upphandling skulle komma före folk från bemanningsföretag. Ordningen vid byte av entreprenör skall allstå vara, att först kommer det nya bolagets personal, sedan de med förtur (p.g.a. LAS eller p.g.a. att de önskat ökad sysselsättningsgrad), sedan den gamla bolagets personal (inte bemanningsföretag, alltså). Enligt hemsidan skall det hela övervakas av en ny instans. ”En nämnd för entreprenörsbyten kommer att inrättas. Det innebär att representanter från centralt håll kommer att följa hur företagen sköter personalfrågorna vid entreprenörsbyten och vilka effekter de nya avtalsregleringarna får.” Återigen en tämligen vag lösning, där allt kommer att handla om styrkeförhållanden mellan parterna.

Det är en bit kvar till Kommunals ursprungliga krav om att personalen skulle övergå till det nya bolaget, vilket hade inneburit att entreprenadbytet varit en så kallad verksamhetsövergång. Arbetsköparsidan verkar ta det med ro. Bussarbetsgivarna säger på sin hemsida: ”Det nya avtalet innehåller inslag av ökad dialog i samband med upphandlingar i syfte att minska de anställdas oro för anställningstryggheten.” Dialog för att minska oro, således, men ingenting om anställningstryggheten och anställningsvillkoren i sig. Arbetsköparna verkar inte direkt skakade, men Kommunals ordförande, Annelie Nordström, bedömer, enligt tidningen Kommunalarbetaren,  att avtalets tre delar sammantagna skall bli verkningsfulla och hon ser det som en seger. Tidningens beskrivning av de tre delarna gör i vart fall inte mig lika övertygad.

Innebörden av den första skrivningen är att det bolag som får en ny entreprenad i första hand också ska ta över personalen. Den andra skrivningen är en beskrivning av de centrala parternas synsätt på entreprenadbyten och att till exempel att provanställningar inte ska tillämpas generellt samt att det finns möjlighet att tvista på det centralt. Den tredje skrivningen innebär att en partssammansatt nämnd inrättas. Den ska övervaka att skrivningarna följs. [Ett par korrekturfel rättade.]

För den som läst andra delar i kommunala avtal, där man ger en partsgemensam syn på något – framförallt löner och lönebildning – är det föga betryggande om parterna nu har ett gemensamt synsätt på entreprenadbyten. Det är inte utan viss fasa jag ser fram emot att läsa vad de kokat ihop denna gång. Några bindande bestämmelser finns inte heller, inte ens mot att bussförarna från det gamla bolaget skall tvingas att börja med en provanställning.

Ett lika stort orosmoment i mina ögon är att så mycket verkar hänga på reella styrkeförhållanden mellan parterna, inte minst lokalt. Det finns dessvärre allt för många exempel där Kommunal lokalt inte har sagt ett pip när arbetsköparen har kommit med påhitt, som borde få en facklig organisation att blåsa till strid. När det gäller lokal facklig kamp lyckades dessutom Kommunal skjuta sig själv i foten genom en twitterkampanj. I en serie tweets beskrevs oacceptabla förhållanden, som medlemmar tvingades utstå, såsom exempelvis plötsliga schemaändringar. Problemet är att varje exempel var sådant som Kommunal lokalt , med stöd av lagar och avtal, borde ha tagit omedelbar strid om. Exposén över vidriga arbetsvillkor blev också en krönika över facklig overksamhet. En stridbar organisation skulle aldrig stillatigande låta arbetsköparen härja fritt på ett sådant sätt.

Nu har alltså Kommunal tecknat ett avtal där det mesta av det man vill se som framgångar blir beroende av vad man kan åstadkomma i lokal facklig kamp. Förbundet måste här se till att få en upprustning av den lokala stridbarheten. Samtidigt är den strejk Kommunal nu genomfört viktig. För andra gången på kort tid har ett förbund tagit sig an frågorna kring entreprenörsbyten. SEKO fick en annan lösning, förvisso inte helt utan sandslottsvibbar, men man tog åtminstone strid i saken. Uppvaknandet har ännu inte lett längre än till försvarsstrider. På sikt måste vi ta ytterligare steg och föra en offensiv kamp mot arbetsköparnas utrymme att försämra arbetarnas villkor vid upphandlingar. Är de fackliga organisationerna redo att ta det steget?

One Response to Vann Kommunal?

  1. Bussföraren skriver:

    Oerhört bra välformulerat och skrivet. Kan bara instämma.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: