Ta strid med försöken att piffa upp religioner

Tidigare i veckan hakade DN på striden mot den påstått falska bild av islam, som portioneras ut av Sverigedemokraterna och många andra likasinnade, utstyrda i varierande blandningar av nationell och kristen dräkt. Det falska uppges bestå i att betrakta religion som oföränderlig och i påståendet att det bara finns en endaste islam, vilken är patriarkal och våldsam. På ett sätt kan man ge DN rätt, ehuru det är tveksamt om DN själv skulle hålla med om det tidningen har rätt i. Det falska, eller det fula tricket, består av att blanda samman religionen med de troende. Muslimer anklagas för allt ont som samlas i islam. Det är lika fel som om vi skulle anklaga alla kristna och judar för att vilja stena trotsiga och upproriska söner, eftersom den gud som härskar i deras bekännelseskrifter påbjuder en sådan bestraffning (5 Mos 21:18-21).

Så långt kan man alltså ge DN rätt. Sätt inte automatiskt likhetstecken mellan de religiösa och religionen. Men är det verkligen en falsk bild att religionen är oföränderlig, patriarkal och våldsam? Betraktas frågan sociologiskt är det en missvisande generalisering. En del religiösa samfund har självmant övergivit sina brutala och förtryckande läror, medan andra mer eller mindre har tvingats att ta till sig mer humanistiska och sekulära värderingar. Den bibliske guden var en osedvanligt grym best, som skulle ha svårt att vinna anhängare idag, även om det fortfarande finns en hel del kristna och judar, som gottar sig alla bestraffningar som de otrogna kan förvänta sig. Jesus uppmaningar att strunta i framtiden, eftersom himmelriket är nära, funkar inte heller så bra i ett modernt samhälle 2000 år senare. Religioner förändras alltså. Ganska självklart, eftersom de är människors påhitt.

DN betonar föränderligheten hos religionen och lyfter fram muslimska grupper, som vill snälla till sin religion med mer humanistiska och sekulära värderingar, ungefär på samma sätt som merparten av de kristna skarorna har tvingats göra, om än i högst varierande grad. Men vad DN inte säger, och vad ingen av de religionsbevarande reformatorerna vill tala om, är att varje nytolkning, varje anpassning, varje modernisering, också innebär ett erkännande av att religionen är ett människoskapat påfund. Detta är i sig inget konstigt att konstatera, men för de religiösa borde det vara förödande, eftersom det bryter religionens gudomliga ursprung. De religiösa kan helt enkelt inte påstå att deras läror kommer från någon gud.

De gamla stora religionerna har ett problem, eftersom deras gudar är starkt präglade av den miljö de skapades i. Dessa starkt våldsbenägna despoter låter sig inte saluföras för masskonsumtion i moderna samhällen. Själva idén att framför allt injaga fruktan för någon gud är på de flesta håll en marknadsföringsmässigt hopplös uppgift. I stället får religionens talespersoner kränga nya tolkningar och nya läsningar – vilket inte sällan betyder att man helt enkelt stryker sådant som ter sig allt för motbjudande – av de heliga skrifterna. Men, och det förtjänar att upprepas, dessa nya tolkningar och läsningar bryter det gudomliga ursprunget. Ingen kan längre hänvisa till något annan än högst mänskliga teologer när man skall berätta om innehållet i den religiösa läran.

Rimligen borde detta skapa allvarliga problem för religionerna, men detta är det allt för få som vill medge. I stället föser man bort dem som vill hålla fast vid de eviga sanningarna och de heliga skrifternas faktiska innehåll och kallar dem för fanatiker, dogmatiker, fundamentalister eller något annat som låter lämpligt avskräckande. DN springer glatt in i den fällan och talar välvilligt om dem som vill modernisera och humanisera sin religion. ”Det är ofrånkomligt att urmodiga, stela teser luckras upp när de kommer i kontakt med en modern och föränderlig omvärld”, deklarerar ledarskribenten muntert, och fortsätter:

Just det har inte tillåtits i Mellanösterns diktaturer och teokratier. Gamla världsbilder har fått stå orubbade, gamla tolkningar oemotsagda. Men med nya generationer som växer upp i större frihet kommer alltid nya sanningar, nya ifrågasättanden. Kristendomen förändras och tar sig annorlunda uttryck i olika tidsepoker, länder och församlingar. Samma sak gäller judendomen.
Att tro att muslimer skulle reagera på ett helt annat sätt än sina abrahamitiska kusiner är en märklig fördom, även om det finns skillnader i hur de olika religionerna traditionellt förhållit sig till sina urkunder.

Men om det nu är så att religioner byter ut sina sanningar genom omtolkningar i mötet med en fri värld, så måste detta betyda att religionens sanningar byts ut helt utan inblandning av några gudar. I så fall måste man självfallet ta steget fullt ut och förklara gudarna överflödiga. De som vill kränga religiös vidskepelse får saluföra den som en helt människoskapad produkt. Allt annat vore falsk marknadsföring.

Vidskepelsens kolportörer har tvingats till religiös produktutveckling, eftersom deras gudar ter sig så motbjudande för fria människor. Varje sådant steg borde undergräva föreställningen att religioner har gudomligt ursprung. Tyvärr har den effekten uteblivit. Eller det går i vart fall väldigt långsamt. Daltandet med dem som moderniserar sina religioner fortsätter och på så sätt ges vidskepelsen utrymme att fortleva. Därigenom ges också en grund för de religiösa maktapparaterna att fortleva. Skadeverkningarna av detta är måhända inte särskilt påtagliga här i Sverige, men runt om i världen leder religiösa intressens maktställning till förtryck, fattigdom och död.

Det är därför vårt moraliska ansvar att ta strid mot religionerna. Sluta dalta med dem som försöker anpassa sina gudar till en fri och upplyst värld. Är de inte nöjda med sina gudar får de väl överge dem. Om de istället vill göra nya, modernare gudar, så bör de pressas att erkänna att de inte har något annat än just nya gudar, påhittade av dem själva, att erbjuda. Med sådan utrustning blir det avsevärt mycket svårare att resa några maktanspråk. Och vi kan börja hoppas att allt fler, som ställs inför valet mellan de gamla bestialiska gudarna och nyfabricerade snällgudar, gör det enda förnuftiga och fimpar vidskepelsen för gott.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: