Att ljuga i ämbetet

I dag går Annie Lööf till någon form av försvar av … tja, fan vet. Hon tar också upp kampen med Moderaterna i konsten att ljuga om sin historia. Bland annat klämmer hon i med följande:

Vi har våra rötter i de självägande svenska böndernas kamp för frihet och rättvisa, som lade grunden för Sveriges snabba marsch mot demokrati och välstånd. Partiet grundades för drygt hundra år sedan på grundval av de eftersattas rätt mot överhögheten.

Trots att Bondeförbundet inte bildades förrän 1913 brukar Centerpartiet räkna sitt ursprung till 1910, då Carl Berglund publicerade sitt upprop ”Bröder, låtom oss enas” i tidningen Landsbygden. Bondeförbundet ville försvara bönderna från det proportionella valsystemets förment negativa verkningar för bönderna, samt även i andra avseenden tillvarata böndernas intressen. I det första partiprogrammet riktade man sig bland annat mot truster och monopol och mot georgistiska jordskatter. Det första Bondeförbundet var ett utpräglat intresseparti för bönderna, vilket sägs uttryckligen i 1919 års program.

Men hur var det med demokratin? Valprogrammet 1917 tar ställning mot, delvis för att den allmänna rösträtten ansågs gynna städerna på landsbygdens bekostnad.

Bondeförbundet anser icke tiden lämplig, att på sitt program upptaga en förändring av den 40-gradiga skalan.
När Bondeförbundet vidare förklarar sig vara motståndare till kvinnans politiska rösträtt, vill det därmed icke underkänna kvinnans värdefulla insats i det samhällsdanande arbetet, men med en sådan reform genomförd, ligger det i öppen dag, att landsbygdens intressen skulle bliva mycket tillbakasatta. I städerna kunna både män och kvinnor mycket väl rösta med, ty vallokalen är ofta belägen tvärs över gatan. Men på landet har man ofta milslånga vägar, och man och hustru kunna ofta icke komma ut samtidigt för tillsynen av barn och kreatur. Följden skulle bli, att städer och tätare bebyggda samhällen skulle få sin rösträtt fördubblad, under det att landsbygden, på grund av nämnda förhållanden skulle få sin rösträtt så gott som oförändrad. Då röstningen redan nu är sämre på landsbygden än i städerna, skulle med kvinnlig rösträtts införande landsbygdens rösträtt icke bli stort större än en tredjedel av städernas och därtill vill väl ingen tänkande lantbo medverka.

Så var det med Lööfs påstående, att Bondeförbundet/Centerpartiet lade grunden för en snabb marsch mot demokratin. Men det är inte riktigt slut där. År 1921 gick Bondeförbundet samman med Jordbrukarnas Riksförbund, som hade bildats 1915, på årsdagen av det så kallade bondetåget 1914. Flera av de ledande bakom bondtåget var med Riksförbundets styrelse. Mycket kan man säga om bondetåget, men några påskyndare av demokratin hittar vi knappast där. De verkligt demokratiska krafterna samlade sig två dagar senare i ett avsevärt mycket större arbetartåg.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: