Snömos i den schlingmannska dimman

Med både kropp och knopp i risigt skick är det inte så lätt att få något gjort, men i den hagelstorm av borgerligt dravel som fyller spalterna är det svårt att hålla hela tyst. Ta DN debatt häromdagen till exempel. De nya moderaterna skakar av sig individualismen och skriver debattartiklar i par. Det går väl sisådär. Idén med att skriva ihop är inte att man knackar in varannan mening, utan att man arbetar tillsammans. Finansmarknadsminister Peter Norman och gruppledare Anna Kinberg Batra verkar inte riktigt ha kommit så långt. Deras propagandabulletin i ämnet ägandepolitik börjar så här: ”Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för full sysselsättning och välfärd för alla. Fokus på tillgänglighet, kvalitet och effektivitet störs dock alltför ofta av en debatt om formerna för utförandet.” Glasklart, eller hur?

Om någon lyckas hitta något samband mellan de båda meningarna (eller något innehåll i mening nr 2), så väntar en lysande framtid i det tomrum Per Schlingmann lämnar efter sig när han lämnar uppdraget som chefstrateg den siste februari nästa år. Enligt den moderate riksdagsmannen Hanif Bali var Schlingmanns viktigaste insats att definiera utanförskapet. Alla var inte fullt så imponerade av denna insats. Professor Bertil Holmlund konstaterade efter en granskning av vad regeringen kunde tänkas mena med begreppet, att den höll på att  ”gräva ner sig i ett moras av godtyckliga mått på utanförskap, där ingen teori och ingen praxis finns etablerad.”

Det är i den andan de nya Moderaterna arbetar. Klatschiga ord utan innehåll sammanfogade i meningar utan innehåll. Så skapas en blänkande yta för allmän beskådan, och man slipper undan en verklig diskussion om politikens innehåll. Och det är i den andan Norberg och Kinberg Batra skriver om ägandepolitiken. Min nuvarande klena hälsa gör det omöjligt att göra någon ordentlig granskning av rapporten bakom debattartikeln. Det får stanna vid några godbitar ur den korta versionen.

”Genom att säkerställa väl fungerande marknader med tillsyn och transparens säkrar vi att en god samhällsservice når alla.” Här ligger förmodligen den reella kärnan i politiken. Fördelning av samhällsservice skall ske via marknaden. Frågor om ägande och driftsformer kan då behandlas tämligen pragmatiskt, eftersom de ändå inte tillåts spela någon roll för vem som får vad. Trots att du såsom medborgare kan sägas äga en hel del producenter av samhällsservice, får du inte påverka fördelningen av vad de producerar i din egenskap av medborgare (och alltså ägare). Fördelningen får du endast påverka i din egenskap av kund på en marknad. Det är en ganska skarp avgränsning av din rätt som medborgare. På marknaden styrs fördelningen av effektiv efterfrågan, eller uttryckt på vanlig svenska: pengarna styr vem som får vad.

Norberg och Kinberg Batra forstsätter med att säga, att ”Ett viktigt led i Moderaternas fortsatta förnyelse är att ta ytterligare ansvar för kvaliteten och effektiviteten i det gemensamma ägandet och lägga mindre vikt vid drift- och ägarformerna.” Observera alltså att det är ägandet, inte verksamheten, de tar fasta på. Här ser man hur de – och troligen väldigt många andra – ser på detta med gemensamt ägande. Det är inte alls gemensamt. Skulle man mena allvar med gemensamt ägande, vore den riktigt intressanta frågan hur vi som medborgare, och alltså ägare, skulle få den bästa förvaltningen av det vi äger tillsammans och den bästa verksamheten i det vi äger. Men så är det inte alls för Norberg och Kinberg Batra. De betraktar stat och kommun som något skilt från medborgarna. Stat och kommun är ägare, inte medborgarna. Därför är det stat och kommun, som skall bestämma, inte medborgarna.

Detta synsätt framkommer med mer än önskad tydlighet i de sju punkter för ”ansvarsfullt gemensamt ägande” vår nya moderater sätter upp. Jag nöjer mig några småplock ur godispåsen. En formulering är lite festlig. ”Gemensamt ägda bolag garanteras i slutändan med skattemedel.” Med andra ord, medborgarnas bolag garanteras av medborgarnas pengar. Vem hade kunnat tro det? Men politrukernas avsikter är mindre festliga. Dessa bolag skall vara ”måttfulla i sin lönesättning”. Det låter oskyldigt, men betyder i praktiken att bolagen skall användas för att hålla lönenivåer nere. Mer principiellt betyder det att medborgarna inte får använda sina pengar för att premiera personer, som man anser arbeta inom angelägna, men undervärderade, verksamheter.

Tanken är förmodligen att medborgarna inte skall få krångla till det för privata exploatörer. Det är nämligen exakt vad som sägs i nästa punkt, om än med lite annorlunda ord. ”Bolag som agerar på en konkurrensutsatt marknad bör konkurrera på lika villkor som privat ägda bolag för att skapa så jämlika förutsättningar som möjligt.” Jämlikheten gäller alltså för bolagen, inte för de arbetande och inte för dem som kan ha nytta av verksamheten. Den praktiska tillämpningen av detta såg vi nyss i Stockholm, där den ideella föreningen Mattecentrum nekades stöd, eftersom dess verksamhet inte skall få inkräkta på affärsmöjligheterna för privata bolag.

En sista grej bara. ”Gemensamt ägda bolag bör välkomna och underlätta granskning av den egna verksamheten.” Med andra ord, våra egna bolag bör – obs! bör, inte skall – låta oss granska deras verksamhet. Storsint, eller hur. Om någon menade allvar med gemensamt ägande vore det vår förbannade rätt att granska vad våra egna bolag sysslar med. Men så ser inte världen ut politrukers ögon. Ty de gemensamt ägda bolagen är inte medborgarnas egendom. Vi har som medborgare ingen av de rättigheter, som normalt sett följer med äganderätten.

De nya moderaterna har talat igen och budskapet är klart. Tro inte att du skall få utöva någon rätt i din egenskap av medborgare. Enda tillåtna sättet är att uppträda som kund på en marknad. Pengarna skall styra, kort och gott. När den schlingmannska dimman lättnat är inte de nya moderaterna särskilt nya.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: