Kollektivavtal som aldrig borde ha skrivits

Undrar hur många det är som läser kollektivavtal. I rätt många år har det skrivits avtal, som i stort sett gör arbetsköparen till enväldig lönesättare. I ett ögonblick av närmast himmelsk idioti kom någon på att underdånigt fjäsk skall vara kungsvägen till en anständig lön. Systemet kallas individuell lönesättning och innebär att arbetsköparen ensam sätter lönen och de anställda ges möjlighet att visa sig tillräckligt behagliga för att göra sig förtjänt av en belöning. Vi skall nu alltså inte lönas för vårt arbete, utan belönas av chefen, som enväldigt avgör vem som har varit ”duktig”.

Visst låter det som om jag överdriver. Så illa kan det väl ändå inte vara. Jag vet inte, men låt oss klippa några intressanta bitar ur ett aktuellt avtal, som berör väldigt många. Vi tar Huvudöverenskommelsen mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet på den ena sidan och Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta på den andra. Bilaga nr 5 handlar om Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning. Aktstycket börjar med att fastslå:

Löneavtalet utgår från en lönesättning som är individuell och differentierad. En förutsättning för att en sådan lönesättning ska kunna fungera väl är att arbetsgivaren arbetat fram grundläggande och långsiktiga lönepolitiska riktlinjer för lönesättningen. Dessa riktlinjer måste vara kända och diskuterade med medarbetarna i organisationen för att bidra till det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat.

Ordningen är klar. Arbetsköparen skapar riktlinjer, de anställda skall känna till riktlinjerna för att kunna anpassa sig till dem.

Övertolkning? Vi glider ner till avsnittet om ”Analys av löner” (på sid 24). ”Lönerelationerna mellan och inom olika yrkesgrupper avspeglar arbetsgivarens ställningstaganden.” Inga oklarheter så långt. Sedan skall löneläget kartläggas och analyseras, varpå det är dags för handling. ”Kartläggning och analys följs sedan av en handlingsplan grundad på arbetsgivarens ställningstaganden. Handlingsplanen med koppling till den egna lönepolitiken utvisar arbetsgivarens önskvärda lönerelationer och lönespridningar inför kommande löneöversyner utifrån verksamhetens mål och behov.” Fortfarande tydligt och fint. Det är bara en part som gör ställningstaganden. Vi fortsätter: ”Det är väsentligt att se analys av löner och den därpå bestämda handlingsplanen tillsammans med arbetsgivarens övriga ambitioner och prioriteringar samt konsekvenser av diskrimineringslagstiftning som en helhet. Detta möjliggör för arbetsgivaren att redan i budgetarbetet ta ett helhetsgrepp på olika verksamheters totala behov av åtgärder.” En utsökt konsekvens i skrivningarna. Fortfarande inga störande parter. Arbetsköparen regerar. Skall det hålla hela vägen in i avsnittets sista mening? ”Grunden för att få acceptans för lönebilden hänger både samman med en konsekvent tillämpning av lönepolitiken och delaktighet för de anställda.”

Vilken skräll! Delaktighet för de anställda! Vad kan det betyda? Vad består delaktigheten av? Vi skyndar raskt vidare till nästa avsnitt: ”Inför löneöversyn”. Där kommer det säkert att finnas något om de anställdas delaktighet.

Inför löneöversyn är det angeläget att genomföra en analys av vilka behov av löneökningar som finns med avseende på arbetstagarnas bidrag till verksamhetsförbättringar, behov av nyrekrytering, möjlighet att behålla personal, graden av måluppfyllelse, behov av lönerelationsförändringar osv. Med utgångspunkt från resultatet av denna analys, Löneavtalets § 1 och den egna lönepolitiken görs en samlad lönepolitisk bedömning av arbetsgivaren. Det är först därefter, med ovan angivna seriösa prövning som grund, möjligt att göra en bedömning av löneökningsbehovet.

Men vad nu då. Det är ju fortfarande bara arbetsköparen som gör en bedömning. Till och med löneökningsbehovet handlar om arbetsköparens bedömning. Borde man inte som lönearbetare, det vill säga den som skall leva på lönen, ha något intressant att tillföra i bedömningen av löneökningsbehovet? Tydligen inte. Men det kanske kommer i nästa avsnitt, som handlar om ”Samtal”.

Individuell lönesättning i allmänhet och Löneavtalet i synnerhet förutsätter att samtal förs med arbetstagare om uppställda mål, resultat och koppling till lön. Detta förutsätter att arbetsgivaren tydliggör krav, förväntningar, uppsatta mål och följer upp resultatet. Likaså att verksamhetsmålen är diskuterade i organisationen och bland medarbetarna.
I samtalet formulerar chef och medarbetare bl.a. de individuella mål och de krav och förväntningar som finns från bådas sidor. Vidare sker en uppföljning av åstadkomna resultat så att kopplingen till lön kan göras.
En individuell lönesättning kräver chefer med tydlighet såväl i målbeskrivningen som sitt sätt att sätta lön.

Nä, men vad nu då. Det är ju fortfarande bara en part som skall vara tydlig med krav och mål. Och hela härligheten slutar med att chefer sätter lön. Var tog den där delaktigheten vägen? Uppenbarligen består delaktighet i att ha fått tydliga instruktioner om vad arbetsköparen kräver.

Som grädde på moset skall denna delaktighet utspelas under fredsplikt. Avtalssystemet verkar nu ha till huvuduppgift att avväpna de anställda inför de samtal, i vilka cheferna är tydliga med att klargöra vad de kräver och vad de har bestämt om var och en av oss.

Läsning av kollektivavtal kan vara ganska skrämmande läsning. Om parterna är överens om att cheferna ensidigt bestämmer och de anställdas delaktighet består av att ha fått veta vad arbetsköparen har bestämt, vad är det då för mening med att överhuvudtaget skriva löneavtal? Den som vill ha delaktighet på riktigt gör nog klokast i att söka sig till någon annan organisation än Kommunal. Det finns fortfarande attraktiva alternativ för dem som inte tycker att underkastelse är den optimala formen av delaktighet.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: