Pseudovetenskapen frodas i Lund. Telepati och gudsbevis

En samling forskare inom naturvetenskap och matematik upprörs över att Lunds universitet i sin eget magasin LUM  okritiskt sprider påståenden om att telepati, d.v.s. tankeöverföring, existerar. Professorn i parapsykologi, Etzel Cardeña, går i svaromål, men lyckas bara bekräfta vad de kritiska naturvetarna redan sagt, nämligen att hela verksamheten är humbug. ”Kritikerna missförstår vår studie”, säger Etzel Cardeña, ”Den var inte avsedd att ”pröva” om telepati existerar. Detta anser vi redan vara en hållbar hypotes.” Cardeña ger här ett utsökt exempel på den välkända principen: ”Skräp in, skräp ut”. Skickar man in trams i en undersökning, så kommer det trams ut, oavsett hur noggrann man varit i alla ansträngningar däremellan. Likväl är det skönt att seriösa forskare reagerar när sådant larv sprids i lärosätets egen tidning.

Men det finns mer humbug att bekymra sig över i Lund. Den 15 november tänker religionsfilosofen Martin Lembke vinna en doktorstitel på ett gudsbevis. Hela härligheten finns tillgänglig för beskådan. Redan en hastig titt – mer än så har jag inte hunnit med än – visar att avhandlingen är materialisering av principen ”skräp in, skräp ut”. Lembke får ut de antaganden han smugglade in i början, och kallar det hela för ett bevis. Tillvägagångssättet är i princip detsamma som vi använde i min barndom. Med ett exempel hämtat från en tänkt fotbollsmatch sade vi ungefär så här: ”Om det där var mål är mitt arsle ett piano.” Lembke använder samma slutledningsprincip, men omformad från negativ till positiv form, och kallar operationen för ”Exclusion”. Den lyder så här:

För varje klass K gäller, om K inte är tom, att det finns en förklaring till att K inte är tom om och endast om det finns minst en icke-medlem av K som gör att K inte är tom. (Martin Lembke, Non-Gods and Gods: A Cosmontological Treatise s. 129)

Genom att postulera att världen skall delas upp i icke-gudar och gudar visar han sedan att det finns gudar. Om slikt nonsens passerar som vetenskap kommer Lunds universitet att ha ett lika stort trovärdighetsproblem, som den externfinansierade professuren i parapsykologi har skapat.

En stilla bläddrande i avhandlingen ger intryck av att Lembkes bevisföring genomgående håller sig på ordleksnivå.  Han postulerar egenskaper hit och dit och kommer fram till i praktiken vad som helst. Slutsatserna verkar ha skapats först, premisserna sedan. Med ”rätt” premisser och taskig logik kan som bekant bevisa vad som helst.  Opponent vid disputationen är docent Jens Johansson, Uppsala universitet. Han borde rimligen kunna se rätt igenom det teologiska ordvitsandet och se till att dylika övningar inte ges sken av att vara vetenskapligt acceptabla.

Annonser

2 Responses to Pseudovetenskapen frodas i Lund. Telepati och gudsbevis

  1. zacharias brandt skriver:

    Den s.k. vetenskapen har med statistik som enda verktyg förr bevisat en massa saker som visat sig varit felaktiga. Alltså kan man inte lite på den heller. Alla påståenden är felaktiga. T.ex att ekonomi skulle vara en vetenskap! Med Baloos uttryck ”Störtlöjligt”.

  2. Olle J. skriver:

    Apropå tro, pseudovetenskap och ekonomisk så råkade jag precis läsa följande parantes i Lazonick (1991), ”Business Organization and the Myth of the Market Economy”:
    ”(Students take note: A belief in the market economy, not empirical verification, is the key to publication in major economics journals)”, s.185f.

%d bloggare gillar detta: