Sensationellt avslöjande: Gud finns! Och han är ett icke-bord

Hur har de stora tidningarna kunnat missa denna enastående sensation? Enligt studenttidningen Lundagård kommer senare i höst en doktorsavhandling som bevisar Guds existens. Efter fem års hårt arbete är religionsfilosofen Martin Lembke klar med sitt bevis för Guds existens. I artikeln förklarar Lembke att han har tagit två klassiska gudsbevis, kombinerat dem, och – vips! – kommit på ett nytt bevis. I korthet lyder det så här:

Alla ting har egenskaper. Exempelvis har bordet du sitter vid egenskapen att vara ett bord. Hur förklarar vi att det finns bord överhuvudtaget? Jo, för att göra det måste vi gå utanför klassen av bord. Minst ett icke-bord, alltså något som inte är ett bord, måste vara orsaken.
Och vad har detta med Gud att göra? Jo:
– Samma sak gäller för icke-gudar, inklusive varelser som du och jag. För att förklara varför det finns icke-gudar överhuvudtaget måste vi gå utanför klassen av icke-gudar, och då hamnar vi i klassen av gudar. Och det är där jag vill hamna.

Därmed får saken anses avgjord. Går man bara med på att anse sig själv vara en icke-gud, så måste gudar finnas. Att ingen tänkt på det förr. Kanske är det signifikativt att denna upptäckt gjordes just i Sverige, som är IKEA:s hemland. Orsaken till bordet är naturligtvis det ickebord, som medföljer i kartongen i form av en anvisning för ihopsättandet av sagda bord. Utan ickebordet, inget bord. Här uppstår ett intressant fortsatt forskningsprojekt, ty om monteringsanvisningen är ickebordet, skall då bordet ses som en avbild av monteringsanvisningen eller är det tvärtom? Med andra ord och i ovedersäglig analogi, är gud människans avbild, eller är det tvärtom. Där har vi jobb för en religionsfilosof i fem år till.

En tänkbar invändning mot forskarens gudsbevis skulle kunna vara att med hans metod kan man bevisa existensen av precis vad som helst, till exempel enhörningar. Men denna invändning har Lembke redan tänkt på, och han svarar raskt: ”Just i fallet enhörningar är det enkelt. Eftersom enhörningar är komplexa ting kan det inte vara så att de är orsaken till att det finns icke-enhörningar överhuvudtaget. De består ju av horn och mular, som i sig är exempel på icke-enhörningar. De skulle alltså behöva vara orsak till sina egna delar, och det funkar inte.” Där fick kritikerna så de teg. IKEA-bordet är en absolut enhet, som inte kan delas upp i sina beståndsdelar. Det enda ickebordet är monteringsanvisningen, och den är som redan bekant likställd med gud.

En intressant fråga som väcks av artikeln är hur många gudar det egentligen finns. Titeln på avhandlingen – som inte finns i tryck, men vars ickeexistens rimligen är ett bevis för dess existens – uppges vara ”Gods and non-Gods”. Pluralis alltså. Av citatet ovan framgår också att Lembke har bevisat existensen av gudar.Trots att det således verkar finnas en hel bunt, så intresserar sig Lembke bara för en gud. Lundagård frågar naturligtvis vilken, och får till svar: ”Det är den Gud som brukar kallas filosofernas Gud. Det är den perfekte Guden, den alltigenom gode och allsmäktige guden. En varelse som har alla egenskaper som det i absolut mening är bättre att ha än att inte ha”. Hmm, alltigenom god. Undrar vilken av alla gudar det kan vara han syftar på. Det kan väl aldrig vara han som i följande ordalag lade ut texten vad som skulle ske med dem som inte lydde hans bud och stadgar. Håll i er, för det är mycket allgodhet och kärlek, som strömmar ur denna tirad.

då skall jag i min tur göra detta mot er: jag skall slå er med fasa, med sjukdom och feber som får er blick att slockna och ert livsmod att vissna. Förgäves skall ni så er säd; era fiender kommer att äta den. Jag skall vända mig mot er, och ni kommer att besegras av era fiender. Era motståndare får makten över er, och ni kommer att fly, fast ingen förföljer er.

Och om ni trots detta inte lyssnar till mig, skall jag straffa er sjufalt värre för era synder och kväsa ert stora övermod. Jag skall låta er himmel bli som järn och marken under er som koppar, så att allt ert slit blir förgäves: jorden ger ingen gröda och träden på fälten bär ingen frukt.

Om ni ändå avvisar mig och inte vill lyssna till mig, skall jag slå er sjufalt värre, så som era synder förtjänar. Jag skall släppa lös vilddjuren mot er. De skall ta barnen ifrån er, utrota er boskap och minska ert antal så att vägarna ligger folktomma.

Om ni trots detta inte låter varna er utan avvisar mig, skall jag i min tur avvisa er: jag skall slå er sjufalt värre för era synder. Jag skall låta ett hämndens svärd komma över er, som hämnd för ert förbundsbrott. När ni samlas i städerna skall jag sända in pest bland er, och ni kommer att vara utlämnade åt fienden. Jag skall förstöra era brödförråd, och ert bröd kommer att kunna bakas i en enda ugn av tio kvinnor; det skall vägas upp åt er, och ni skall äta men inte bli mätta.

Om ni trots detta inte lyssnar till mig utan avvisar mig, kommer jag i min tur att avvisa er i vredesmod och straffa er sjufalt värre för era synder. Ni skall bli tvungna att äta era söners och döttrars kött. Jag skall ödelägga era offerplatser, riva era rökelsealtaren och kasta era ruttnande lik på era ruttna avgudapålar, och jag kommer att känna avsky för er. Jag skall lägga era städer i ruiner, föröda era helgedomar och vända mig bort från den blidkande lukten av era offer. Ja, jag skall själv lägga landet öde, och era fiender, som slår sig ner där, kommer att bäva. Jag skall skingra er bland folken och förfölja er med draget svärd. Landet skall läggas öde och era städer bli ruiner. Då skall landet få gottgörelse för sina sabbater, så länge det ligger öde och ni är i era fienders land. Då skall landet ha sabbatsvila och ta igen sina uteblivna sabbater. Hela den tid landet ligger öde skall det ha sabbat och få den vila det inte fick under era sabbater, då ni bodde där. De av er som överlever och bor i fiendeland, dem skall jag göra så harhjärtade att de tar till flykten för ett prasslande löv och flyr som om de flydde för svärd och faller, fast de inte är förföljda. De skall stupa som för svärd, den ene över den andre, fast de inte är förföljda. Ni kommer inte att kunna hålla stånd mot era fiender. Ni skall gå under bland folken, och era fienders land skall uppsluka er. De av er som överlever skall tyna bort i fiendeland för sina egna synders skull, men också för att deras fäder har syndat skall de tyna bort som de. (3 Mos. 26: 16-39)

Om det är existensen av denna ilskna best Lembke har bevisat, så är det på vippen att man önskar att han hade låtit bli.

Men det har han alltså inte gjort. Tvärtom. Eller kanske dubbelt tvärtom, ty jag anar en synnerligen intrikat bevisföring. Enligt allt som har den minsta likhet med vett och sans har Lembke presenterat ett uppenbart icke-bevis. Men för att ickebevis skall kunna finnas måste vi gå utanför klassen av ickebevis och hamnar då i klassen bevis. Så genom en närmast gudomlig dialektik har han bevisat att det finns bevis, just genom att ägna fem år åt att producera ett ickebevis. En imponerande prestation och väl förtjänt av ett icke godkänt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: